Par mums

Misija

  Mēs ražojam kvalitatīvus logus, ko pelnījis ikviens. Kvalitatīvi logi ir:
 • ilgmūžīgi;
 • energoefektīvi;
 • noturīgi pret atmosfēras iedarbību;
 • estētiski pievilcīgi (krāsas, formas u.tml.);
 • ērti lietošanā un kopšanā;
 • otrreizēji pārstrādājami;
 • droši.

Vīzija

Apmierināts klients, kurš novērtē ne tikai loga tehniskos parametrus, bet tā nozīmi labākas dzīves veidošanā.
 
 

Vērtības

  Profesionalitāte:
 • mēs veiksmīgi sadarbojamies ar starptautiski atzītu profilu grupu un esam ieguvuši vairākus logu kvalitāti apstiprinošus sertifikātus;
 • mēs esam atbildīgi un pildām savus solījumus;
 • mēs darām vairāk nekā no mums sagaida.
  Atvērtība:
 • mēs atbalstām jaunas sadarbības formas un idejas;
 • mēs esam godīgi un paškritiski;
 • mēs mācāmies no kļūdām un vienmēr meklējam jaunus, labākus risinājumus.
  Vienotība:
 • mēs ieklausāmies argumentētā viedoklī;
 • mēs dalāmies zināšanās un pieredzē;
 • mēs izturamies ar cieņu.